Status prawny

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działającą w szczególnosci na podstawie:

  1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, a późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123, z późn. zm.)
  3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, a późn. zm.)
  4. statutu muzeum stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXVIII/172/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego  z dnia 10 maja 2016 roku.

 

Treść statutu dostępna jest w zakładce STATUT.

 

Organizatorem Muzeum jest Powiat Ostrowiecki, który zapenia środki finansowe do niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum w postaci dotacji podmiotowej i dotacji celowych.

 

W imieniu Powiatu Ostrowieckiego uprawnienia i obowiązki Organizatora Muzeum wykonuje Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

 

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

Muzeum jest kontynuatorem Muzeum Regionalnego, założonego na podstawie uchwały Nr 35/124/70 z dnia 25 września 1970 roku Prezydium Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 09:19:24
Ilość odsłon: 3146

do góry

Wpisy do rejestrów

 

 

Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Ostrowiecki, pod numerem 1/1999 z dnia 11 stycznia 1999 roku.

 

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem PRM/68/01 z dnia 14 grudnia 2001 roku.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:22:10
Ilość odsłon: 3119

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com