Organy zarządzające

 

 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

 

Muzeum kieruje, zarządza oraz reprezentuje Dyrektor Muzeum powołany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora sprawuje Starosta Ostrowiecki.

 

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 09:45:19
Ilość odsłon: 2172

do góry

Organy doradcze - Rada Muzeum

 

 

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w której skład wchodzi 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Powiatu Ostrowieckiego. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy roku o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

Skład Rady Muzeum powołano Uchwałą Rady Powiatu Ostrowieckiego nr XXXVII/218/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.

 

Skład Rady Muzealnej

  1. Eligiusz Mich - przedstawiciel organizatora Muzeum
  2. Piotr Mrugała - przedstawiciel organizatora Muzeum
  3. Krystyna Żurek - przedstawiciel Gminy Bodzechów
  4. Krystyna Pyżewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
  5. Wojciech Borkowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich
  6. Paweł Gotowiecki - przedtawiciel Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Solidarność i Pamięć"
  7. Zenon Duda - przedstawiciel dyrektora Muzeum
  8. Jan Główka - Dyrektor Muzeum Historii Kielc

 

W statucie Muzeum przewidziana została możliwość działania w Muzeum kolegiów doradczych, które są zespołami doradców Dyrektora Muzeum w zakresie jego działalności, utworzonych na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:23:53
Ilość odsłon: 2187

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com