Organy zarządzające

 

 

Nadzór nad Muzeum sprawuje Powiat Ostrowiecki z zastrzeżeniem uprawnień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynikających z ustawy o muzeach i Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r.

 

Muzeum kieruje, zarządza oraz reprezentuje Dyrektor Muzeum powołany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w trybie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora sprawuje Starosta Ostrowiecki.

 

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 09:45:19
Ilość odsłon: 4035

do góry

Organy doradcze - Rada Muzeum

 

 

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w której skład wchodzi 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Powiatu Ostrowieckiego. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy roku o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

Skład Rady Muzeum powołano Uchwała Nr XIII/57/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Skład Rady Muzeum

  1. Andrzej Jabłoński - przedstawiciel organizatora Muzeum
  2. Piotr Mrugała - przedstawiciel organizatora Muzeum
  3. Krystyna Żurek - przedstawiciel Gminy Bodzechów
  4. Krystyna Pyżewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
  5. Wojciech Borkowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich
  6. Zenon Duda - przedstawiciel dyrektora Muzeum
  7. Jan Główka - Dyrektor Muzeum Historii Kielc
  8. Zbigniew Pękala

 

W statucie Muzeum przewidziana została możliwość działania w Muzeum kolegiów doradczych, które są zespołami doradców Dyrektora Muzeum w zakresie jego działalności, utworzonych na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:23:53
Ilość odsłon: 4068

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com