Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania publicznego na usługę ochrony obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

 

 

Zapraszamy do skaładania ofert na usługę ochrony obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w Sudole na rok 2020.

Termin składania ofert do 16 grudnia 2019 r. do godziny 11.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-12-03 10:54:40
Ilość odsłon: 679

do góry

Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

 

 

Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki do 31 grudnia 2019 roku

 

SIWZ

 

Zmiany w SIWZ do przetargu na ochronę obiektu Muzeum

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-07-23 12:35:13
Ilość odsłon: 1571

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

 

 

 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych przy Pałacu Wielopolskich z nowym terminem zakończenia realizacji umowy.

UWAGA! 
1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy zamieszczony w dokumencie „Załączniki do SIWZ"). 
We wzorze umowy usunięto dotychczasowy § 18. W związku z powyższym, kolejnym § nadano prawidłową numerację.
2. Zmiana treści „Tabeli równoważności dla materiałów konserwatorskich wg programu prac konserwatorskich” (załączonej do dokumentu „Program prac konserwatorskich”), która otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie „Tabela równoważności dla materiałów konserwatorskich po zmianie”. Usunięto dotychczasowy zapis „Zamienny produkt powinien mieć akceptacje inwestora i projektanta (przedstawić komplet kart technicznych z paramentrami i atestami)”.
3. Dołączono brakujący załącznik – „DTPW Węzeł cieplny”.
 
UWAGA!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ.
 
UWAGA! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Ogłoszenie BZP

 

SIWZ Pałac

 

Załączniki do SIWZ

 

160.11DTPWPalacArchitektura

 

160.11stwiorb-1

 

160.11stwiorb

 

160.11opistechnicznyARCHITEKTURAZAMIENNY

 

160.12opistechnicznyKONSTRUKCJAZAMIENNY-1

 

160.13DTPWPalacInstalacjeelektryczne-

 

160.13stwior

 

160.14DTPWPalackanalizacjadeszczowa

 

160.14DTPWWentylacjamechaniczna-1.

 

160.14opistechnicznyWENTYLACJAZAMIENNY

 

160.15.STWiORWezelcieplnywymiennikowy-

 

160.15DTPWPalacWodkan

 

160.15STWIORinstalacjawod.-kan.ic.o.

 

164.11DTPW.Park

 

164.11STWiORBPark

 

164.12opistechnicznyPROJEKTDROGOWYZAMIENNY

 

164.12stwiorb-1

 

164.13DTPWPalacParkelektryka

 

164.14STWiORKanalizacjadeszczowa

 

164.15opistechnicznyKANALIZACJADESZCZOWAZAMIENNY

 

Palacprzedmiary

 

OPZPalacWielopolskich7.01

 

PalacEskpertyzaTechnicznaStanuOchronyPozarowej

 

Program prac konserwatorskich

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zał. nr 8 - wzór umowy po zmianie

 

Tabela równoważności dla materiałów konserwatorskich po zmianie

 

DTPW Węzeł cieplny

 

Zmiana II Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Rysunki i opis konstrukcji, ponownie dołozone na wniosek Oferenta

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 7 i 8 marca

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 8 marca

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 11 marca

 

Odpowiedz na pytania 4

 

Zmiana III Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana III treści SIWZ Pałac

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Uzupełnienie informacji z sesji otwarcia

 

Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-02-20 21:08:42
Ilość odsłon: 3554

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

 

 

 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki z nowym terminem zakończenia realizacji umowy.

UWAGA! 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy zamieszczony w dokumencie „Załączniki do SIWZ"). 
We wzorze umowy usunięto dotychczasowy § 18. W związku z powyższym, kolejnym § nadano prawidłową numerację.
 
UWAGA! Dołączono brakujący załącznik - STWiORB dotyczący prac na trasie podziemnej (budowlane i elektryczne).
 
UWAGA!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ.
UWAGA! Wymieniono błędnie załączony dokument "Zmiana II treści SIWZ" z 28.02.2019 r. na aktualny dokument "Zmiana II treści SIWZ poprawny" z 08.03.2019 r.
 
UWAGA!! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Ogłoszenie BZP

 

SIWZ Krzemionki

 

Załączniki do SIWZ

 

OPZ -Krzemionki

 

Projekty Krzemionki

 

Przedmiary

 

STWIORB Krzemionki

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zał. nr 8 - wzór umowy po zmianie

 

Stwiorb trasa podziemna bud. i elektr.

 

Zmiana II Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Zmiana II treści SIWZ poprawny

 

PW Szyb windowy i schody

 

Domek archeologa, rysunki

 

Brakujace rysunki w dokumentacji

 

Odpowiedzi na pytania

 

Zmiana III Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana III treści SIWZ Krzemionki

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Uzupełnienie informacji z sesji otwarcia

 

Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-02-20 12:11:56
Ilość odsłon: 3530

do góry

Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

 

 

UWAGA! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11 lutego 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

UWAGA! 05 lutego 2019 r. do dokumentów dołączono brakujący przedmiar instalacji elektrycznych w trasie podziemnej.

UWAGA! 07 lutego 2019 r. odpowiedzi na pytania.

 

Ogłoszenie BZP przetarg Krzemionki

 

SIWZ Krzemionki

 

załączniki do SIWZ

 

OPZ -Krzemionki

 

Projekty Krzemionki

 

Przedmiary Krzemionki

 

stwiorb Krzemionki

 

Zmiana treści zapisów SIWZ Krzemionki

 

Zmiana Ogłoszenia BZP przetarg Krzemionki

 

Zmiana treści zapisów SIWZ Krzemionki

 

Zmiana Ogłoszenia BZP przetarg Krzemionki

 

Załączniki po zmianie treści SIWZ

 

Zmiany w treści SIWZ

 

Zmiana ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

 

Przedmiar podziemnej trasa turystyczna instalacja elektryczna

 

Odpowiedzi na pytania 2019.02.07

 

Informacja o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie BZP

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-01-17 16:08:30
Ilość odsłon: 4160

do góry

Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Pałac Wielopolskich

 

 

 Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane w Pałacu Wielopolskich.

UWAGA! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11 lutego 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 

 

ogłoszenie bzp

 

SIWZ

 

przedmiary

 

projekt 160.11

 

projekt 160.11

 

projekt 160.11

 

projekt 160.12

 

projekt 160.13

 

projekt 160.13

 

projekt 160.14

 

projekt 160.14

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 164.11

 

projekt 164.11

 

projekt 164.12

 

projekt 164.12

 

projekt 164.12

 

projekt 164.13

 

projekt 164.14

 

projekt 164.14

 

projekt 164.14

 

projekt 165.15

 

OPZ

 

PPOŻ

 

Program prac konserwatorskich

 

Załączniki do SIWZ

 

Zmiana treści SIWZ Pałac

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana treści SIWZ Pałac

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Załączniki po zmianie treści SIWZ

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie BZP

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-01-14 13:59:28
Ilość odsłon: 4216

do góry

Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

SIWZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

ZAŁĄCZNIK NR 8

 

ZAŁĄCZNIK NR 9

 

Odpowiedz na zapytanie o zapis w SIWZ

 

Zmiana terminu składania ofert

 

Odpowiedz na zapytanie nr 2

 

Odpowiedz na zapytanie nr 3

 

Załaczniki edytowalne

 

informacja z sesji otwarcia ofert

 

Protokół 1 i 2 z roztrzygnięcia przetargu

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2018-03-29 13:13:52
Ilość odsłon: 5646

do góry

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Informacja o pytaniach i odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z ogłoszeniem

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2016-10-19 12:57:11
Ilość odsłon: 7912

do góry

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OCHRONĘ OBIEKTÓW

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę obiektów Muzeum Historyczno-Archeologiczego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz oddziału Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w miejscowości Sudół.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-10-30 10:35:01
Ilość odsłon: 11037

do góry

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NA OCHRONĘ

 

 

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ochrona obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św., oraz oddziału Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w miejscowości Sudół.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Wykaz ofert

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-11-14 09:56:32
Ilość odsłon: 10926

do góry

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Dostawa gazu propan na potrzeby Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” . Nr postępowania 1/2013.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

SIWZ

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-09-03 09:10:35
Ilość odsłon: 11097

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com