Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: Aktualizacja danych kontaktowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2018-05-14


informacja >>

Temat: DYREKCJA

Tytuł dokumentu: Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: Aktualizacja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2018-05-14


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe - Oferta na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką.

Opis zmiany: odpowiedz na zapytanie

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-26


informacja >>

Temat: PRZETARGI

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: dołaczono załączniki doc

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-18


informacja >>

Temat: PRZETARGI

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: Odpowiedz na zapytanie nr 3

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-10


informacja >>

Temat: PRZETARGI

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: Odpowiedz na Zapytanie nr 2

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-04


informacja >>

Temat: PRZETARGI

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: Odpowiedz na zapytanie do SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-03


informacja >>

Temat: PRZETARGI

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: zmiana terminu skłądania ofert

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-03


informacja >>

Temat: PRZETARGI

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany:

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-03


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty

Opis zmiany: Wprowadzenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-03-03


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe

Opis zmiany: Wprowadzenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-03-03


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe

Opis zmiany: Aktualizacja informacji o pytaniach i odpowiedziach związana z kolejnymi pytaniami - akrona

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-02-27


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe

Opis zmiany: Aktualizacja informacji o pytaniach i odpowiedziach związana z kolejnymi pytaniami

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-02-27


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe

Opis zmiany: Dodanie informacji o pytaniach i dotychczas udzielonych odpowiedziach na pytania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-02-24


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Opis zmiany: Wprowadzenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-01-18


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie o cenę nr AT.260.11.2016 związane z melioracją agrotechniczą

Opis zmiany: Dodanie zestawienia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-11-08


informacja >>

Temat: PRZETARGI

Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opis zmiany: Dodanie informacji o wyborze oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-11-03


informacja >>

Temat: PRZETARGI

Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opis zmiany: Dodanie informacji o pytaniach i dotychczas udzielonych odpowiedziach na pytania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-10-25


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 8/2016 na obsługę informatyczną

Opis zmiany: Aktualizacja danych w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-29


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 8/2016 na obsługę informatyczną

Opis zmiany: Dodanie informacji o pytaniach i dotychczas udzielonych odpowiedziach na pytania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-23


informacja >>

Temat: DYREKCJA

Tytuł dokumentu: Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: Aktualizacja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-13


informacja >>

Temat: MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

Tytuł dokumentu: Majątek i finanse

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-13


informacja >>

Temat: FINANSE

Tytuł dokumentu: Zasady finansowania

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-13


informacja >>

Temat: INFORMACJE O JEDNOSTCE

Tytuł dokumentu: Cele i zadania muzeum

Opis zmiany: zmiana wpisu związana z aktualizacją statutu

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-10


informacja >>

Temat: STATUT

Tytuł dokumentu: Statut Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: Aktualizacja danych w związku z uchwaleniem nowego statutu

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-05-13


informacja >>

Temat: OFERTY PRACY

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny specjalista ds. rozwoju infrastruktury i promocji muzeum

Opis zmiany: Zmiana związana z literówką w ogłoszeniu

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-01-28


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 4/2016 dot. obsługi informatycznej

Opis zmiany: Dodanie informacji dotyczącej zapytania o obsługę informatyczną

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-01-19


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 9/2015 dot. ochrony obiektów muzeum

Opis zmiany: Dodanie informacji o wyborze oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-12-11


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 6/2015 dot. inwentaryzacji powykonawczej

Opis zmiany: Dodanie informacji o wyborze oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-12-01


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 8/2015 dot. dostawy gazu propan

Opis zmiany: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-12-01


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: zmiana danych związana ze zmianą księgowego

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-12-01


informacja >>

Temat: FINANSE

Tytuł dokumentu: Zasady finansowania

Opis zmiany: Edycja danych adresowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-10-26


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Schemat Organizacyjny

Opis zmiany: Zmiana schematu organizacyjnego zw. z jego aktualizacją

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-03-16


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Regulamin Organizacyjny

Opis zmiany: Zmiana regulaminu organizacyjnego związana z jego aktualizacją

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-03-16


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: wprowadzenie nowych danych - dział księgowości

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-01-28


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe 1/2015 dotyczące artykułów chemicznych

Opis zmiany: Dadanie informacji o wyborze

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-01-21


informacja >>

Temat: DZIAŁY MUZEUM

Tytuł dokumentu: Dane kontaktowe i godziny otwarcia

Opis zmiany: zmiana godzin otwarcia

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-01-07


informacja >>

Temat: DZIAŁY MUZEUM

Tytuł dokumentu: Dane kontaktowe i godziny otwarcia

Opis zmiany: zmiana godzin otwarcia

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-12-30


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: zmiana danych kontaktowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-12-30


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Regulamin Organizacyjny

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-13


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Schemat Organizacyjny

Opis zmiany: Zmiana danych związana ze zmianą regulaminu organizacyjnego

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-05


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Regulamin Organizacyjny

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-02


informacja >>

Temat: DYREKCJA

Tytuł dokumentu: Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-02


informacja >>

Temat: DZIAŁY MUZEUM

Tytuł dokumentu: Działy Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: wdycja danych w wz. ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-02


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o konkursie ofert

Opis zmiany: Edycja tekstu

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-01-07


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: Aktualizacja danych kontaktowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2013-08-27


informacja >>


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com