Zapytanie ofertowe nr 20/2013

 

 

Przedmiotem zmówienia jest wynajem samochodu do transportu eksponatów muzealnych
z miejscowości Człuchów (Muzeum Regionalne) do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. w dniu 8 stycznia 2014.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym pliku pdf.
Zapraszamy do składania ofert.
 

 

Szczegóły zamówienia

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-12-11 11:06:15
Ilość odsłon: 91154

do góry

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na:

prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką.

 

Treść ogłoszenia poniżej (w celu uzyskania najlepszej jakości dokumentu prosimy go zapisać przed drukiem)

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - usługi gastronomiczne

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2014-01-07 09:41:48
Ilość odsłon: 91103

do góry

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dot. zabezpieczenia magazynu zbiorów

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zabezpiecznie magazynu zbiorów zabytków w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w miejscowości Sudół 135a.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty: umowa i kwestionariusz ofertowy znajdują się w załączonych plikach PDF.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe

 

Kwestionariusz ofertowy

 

Umowa

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2014-06-17 08:03:37
Ilość odsłon: 90879

do góry

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 1/2014

 

 

Poniżej treść informacji do pobrania.

 

Informacja dot. zapytania 1/2014

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2014-06-30 09:36:32
Ilość odsłon: 90796

do góry

Zapytanie ofertowe nr 2/2014 dot. zabezpieczenia magazynu zbiorów

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zabezpiecznie magazynu zbiorów zabytków w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w miejscowości Sudół 135a.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty: umowa i kwestionariusz ofertowy znajdują się w załączonych plikach PDF.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe

 

Kwestionariusz ofertowy

 

Umowa

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2014-07-02 12:22:45
Ilość odsłon: 90759

do góry

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 2/2014

 

 

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 2/2014 dot. zabezpieczenia magazynu zbiorów.

 

Informacja dok.

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2014-07-11 15:35:23
Ilość odsłon: 90647

do góry

Zapytanie ofertowe 7/2014 dotyczące konserwacji wentylacji mechanicznej oraz przeglądu i konserwacji instalacji gazowej oraz kotłowni C.O.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja wentylacji mechanicznej i chłodzenia w budynku obsługi ruchu turystycznego w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w miejscowości Sudół 135a, przeprowadzana przynajmniej 2 razy w roku oraz przegląd i konserwacja instalacji gazowej oraz kotłowni C.O.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty do pobrania znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2014-12-04 13:52:56
Ilość odsłon: 88614

do góry

Zapytanie ofertowe 6/2014 dotyczące konserwacji i obsługi serwisowej systemów zabezpieczeń

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy konserwacji i obsługi serwisowej systemów zabezpieczeń technicznych w budynkach obsługi ruchu turystycznego w Muzeum Archeologicznymi Rezerwacie Krzemionki w miejscowości Sudół 135a oraz w budynku Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 37.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty do pobrania znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2014-12-04 13:32:52
Ilość odsłon: 88587

do góry

Zapytanie ofertowe 9/2014 dotyczące ochrony obiektów

 

 

Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. oraz oddziału Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, połączona z wykonywaniem patroli pieszych i zmotoryzowanych wokół Rezerwatu Krzemionki.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty do pobrania znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2014-12-04 14:08:06
Ilość odsłon: 88574

do góry

Zapytanie ofertowe 8/2014 dotyczące dostawy gazu propan

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan do celów grzewczych i technologicznych do budynku obsługi ruchu turystycznego w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w miejscowości Sudół 135a.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty do pobrania znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2014-12-04 14:15:31
Ilość odsłon: 88562

do góry

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr AT/5/2014

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z zapytaniem nr AT/5/2014, dotyczące sprzedaży oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95.

 

Informacja dok.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2014-12-19 09:05:26
Ilość odsłon: 87921

do góry

Zapytanie ofertowe 1/2015 dotyczące artykułów chemicznych

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Muzeum.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty do pobrania znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofetowe

 

Formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-01-07 14:20:28
Ilość odsłon: 87232

do góry

Zapytanie ofertowe nr 4/2015 dot. kontroli stanu technicznego

 

 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty do pobrania znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy i wzór umowy - kontrola budowlana

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-10-07 14:13:31
Ilość odsłon: 78570

do góry

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 4/2015

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z zapytaniem nr 4/2015 związanym z wykonaniem rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

 

Informujemy również, że zgodnie z punktem VI podpunkt 3. zapytania ofertowego oferta firmy AKO Janusz Białek, ul. Piastowska 13 lok. 16, 26-600 Radom nie została rozpatrzona, ponieważ wpłynęła po terminie.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-10-26 14:44:57
Ilość odsłon: 77859

do góry

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr 5/2015 na wynajem lokalu i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką

 

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na:

prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką.

 

Treść ogłoszenia poniżej. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe kawiarnia

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-11-03 13:39:31
Ilość odsłon: 77628

do góry

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 dot. inwentaryzacji powykonawczej

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego dotyczącego wykonania inwentaryzacji powykonawczej śluzy klimatyzacyjnej nad szybem nr 4 na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.

 

Treść zapytania jak również formularz ofertowy dostępny jest poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.

Informacja o wyborze oferty dostępna jest poniżej.

 

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe inwentaryzacja

 

Formularz ofertowy inwentaryzacja

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-11-18 13:33:22
Ilość odsłon: 77130

do góry

Zapytanie ofertowe nr 8/2015 dot. dostawy gazu propan

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan do celów grzewczych i technologicznych do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem.

 

 

Unieważnienie

 

Zapytanie ofertowe - gaz

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-11-26 10:56:47
Ilość odsłon: 76808

do góry

Zapytanie ofertowe nr 9/2015 dot. ochrony obiektów muzeum

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2015.

 

Postępowanie dotyczy ochrony obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. oraz oddziału Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, połączonej z wykonywaniem patroli pieszych i zmotoryzowanych wokół Rezerwatu Krzemionki.

 

Treść zapytania oraz formularz ofertowy dostępne są poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe - ochrona

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-12-01 13:31:37
Ilość odsłon: 76627

do góry

Zapytanie ofertowe nr 10/2015 dot. dostawy gazu propan - ponowione

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan do celów grzewczych i technologicznych do budynku obsługi ruchu turystycznego w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w miejscowości Sudół 135a.

 

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe - gaz

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-12-03 09:55:53
Ilość odsłon: 76483

do góry

Zapytanie ofertowe nr 4/2016 dot. obsługi informatycznej

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2016.

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 19.01.2016

 

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - obsługa informatyczna

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2016-01-11 08:10:35
Ilość odsłon: 75082

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com