Winda w Rezerwacie Krzemionki - cpv 42416100-6

 

 

Celem niniejszego ogłoszenia jest próba poszukania rozwiązania technicznego dla montażu windy w Rezerwacie Krzemionki

 

Pismo ogólne o problemie z windą

 

Rysunek szybu windowego

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2020-01-03 12:46:49
Ilość odsłon: 45345

do góry

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Dostawa gazu propan na potrzeby Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” . Nr postępowania 1/2013.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

SIWZ

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-09-03 09:10:35
Ilość odsłon: 33160

do góry

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OCHRONĘ OBIEKTÓW

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę obiektów Muzeum Historyczno-Archeologiczego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz oddziału Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w miejscowości Sudół.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-10-30 10:35:01
Ilość odsłon: 32749

do góry

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NA OCHRONĘ

 

 

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ochrona obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św., oraz oddziału Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w miejscowości Sudół.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Wykaz ofert

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-11-14 09:56:32
Ilość odsłon: 32681

do góry

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Informacja o pytaniach i odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z ogłoszeniem

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2016-10-19 12:57:11
Ilość odsłon: 29695

do góry

Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

SIWZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

ZAŁĄCZNIK NR 8

 

ZAŁĄCZNIK NR 9

 

Odpowiedz na zapytanie o zapis w SIWZ

 

Zmiana terminu składania ofert

 

Odpowiedz na zapytanie nr 2

 

Odpowiedz na zapytanie nr 3

 

Załaczniki edytowalne

 

informacja z sesji otwarcia ofert

 

Protokół 1 i 2 z roztrzygnięcia przetargu

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2018-03-29 13:13:52
Ilość odsłon: 27366

do góry

Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Pałac Wielopolskich

 

 

 Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane w Pałacu Wielopolskich.

UWAGA! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11 lutego 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

 

 

ogłoszenie bzp

 

SIWZ

 

przedmiary

 

projekt 160.11

 

projekt 160.11

 

projekt 160.11

 

projekt 160.12

 

projekt 160.13

 

projekt 160.13

 

projekt 160.14

 

projekt 160.14

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 160.15

 

projekt 164.11

 

projekt 164.11

 

projekt 164.12

 

projekt 164.12

 

projekt 164.12

 

projekt 164.13

 

projekt 164.14

 

projekt 164.14

 

projekt 164.14

 

projekt 165.15

 

OPZ

 

PPOŻ

 

Program prac konserwatorskich

 

Załączniki do SIWZ

 

Zmiana treści SIWZ Pałac

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana treści SIWZ Pałac

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Załączniki po zmianie treści SIWZ

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie BZP

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-01-14 13:59:28
Ilość odsłon: 26354

do góry

Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

 

 

UWAGA! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11 lutego 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

UWAGA! 05 lutego 2019 r. do dokumentów dołączono brakujący przedmiar instalacji elektrycznych w trasie podziemnej.

UWAGA! 07 lutego 2019 r. odpowiedzi na pytania.

 

Ogłoszenie BZP przetarg Krzemionki

 

SIWZ Krzemionki

 

załączniki do SIWZ

 

OPZ -Krzemionki

 

Projekty Krzemionki

 

Przedmiary Krzemionki

 

stwiorb Krzemionki

 

Zmiana treści zapisów SIWZ Krzemionki

 

Zmiana Ogłoszenia BZP przetarg Krzemionki

 

Zmiana treści zapisów SIWZ Krzemionki

 

Zmiana Ogłoszenia BZP przetarg Krzemionki

 

Załączniki po zmianie treści SIWZ

 

Zmiany w treści SIWZ

 

Zmiana ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

 

Przedmiar podziemnej trasa turystyczna instalacja elektryczna

 

Odpowiedzi na pytania 2019.02.07

 

Informacja o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie BZP

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-01-17 16:08:30
Ilość odsłon: 26286

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

 

 

 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych przy Pałacu Wielopolskich z nowym terminem zakończenia realizacji umowy.

UWAGA! 
1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy zamieszczony w dokumencie „Załączniki do SIWZ"). 
We wzorze umowy usunięto dotychczasowy § 18. W związku z powyższym, kolejnym § nadano prawidłową numerację.
2. Zmiana treści „Tabeli równoważności dla materiałów konserwatorskich wg programu prac konserwatorskich” (załączonej do dokumentu „Program prac konserwatorskich”), która otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie „Tabela równoważności dla materiałów konserwatorskich po zmianie”. Usunięto dotychczasowy zapis „Zamienny produkt powinien mieć akceptacje inwestora i projektanta (przedstawić komplet kart technicznych z paramentrami i atestami)”.
3. Dołączono brakujący załącznik – „DTPW Węzeł cieplny”.
 
UWAGA!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ.
 
UWAGA! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Ogłoszenie BZP

 

SIWZ Pałac

 

Załączniki do SIWZ

 

160.11DTPWPalacArchitektura

 

160.11stwiorb-1

 

160.11stwiorb

 

160.11opistechnicznyARCHITEKTURAZAMIENNY

 

160.12opistechnicznyKONSTRUKCJAZAMIENNY-1

 

160.13DTPWPalacInstalacjeelektryczne-

 

160.13stwior

 

160.14DTPWPalackanalizacjadeszczowa

 

160.14DTPWWentylacjamechaniczna-1.

 

160.14opistechnicznyWENTYLACJAZAMIENNY

 

160.15.STWiORWezelcieplnywymiennikowy-

 

160.15DTPWPalacWodkan

 

160.15STWIORinstalacjawod.-kan.ic.o.

 

164.11DTPW.Park

 

164.11STWiORBPark

 

164.12opistechnicznyPROJEKTDROGOWYZAMIENNY

 

164.12stwiorb-1

 

164.13DTPWPalacParkelektryka

 

164.14STWiORKanalizacjadeszczowa

 

164.15opistechnicznyKANALIZACJADESZCZOWAZAMIENNY

 

Palacprzedmiary

 

OPZPalacWielopolskich7.01

 

PalacEskpertyzaTechnicznaStanuOchronyPozarowej

 

Program prac konserwatorskich

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zał. nr 8 - wzór umowy po zmianie

 

Tabela równoważności dla materiałów konserwatorskich po zmianie

 

DTPW Węzeł cieplny

 

Zmiana II Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Rysunki i opis konstrukcji, ponownie dołozone na wniosek Oferenta

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 7 i 8 marca

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 8 marca

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 11 marca

 

Odpowiedz na pytania 4

 

Zmiana III Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana III treści SIWZ Pałac

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Uzupełnienie informacji z sesji otwarcia

 

Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-02-20 21:08:42
Ilość odsłon: 25684

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

 

 

 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki z nowym terminem zakończenia realizacji umowy.

UWAGA! 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy zamieszczony w dokumencie „Załączniki do SIWZ"). 
We wzorze umowy usunięto dotychczasowy § 18. W związku z powyższym, kolejnym § nadano prawidłową numerację.
 
UWAGA! Dołączono brakujący załącznik - STWiORB dotyczący prac na trasie podziemnej (budowlane i elektryczne).
 
UWAGA!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ.
UWAGA! Wymieniono błędnie załączony dokument "Zmiana II treści SIWZ" z 28.02.2019 r. na aktualny dokument "Zmiana II treści SIWZ poprawny" z 08.03.2019 r.
 
UWAGA!! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Ogłoszenie BZP

 

SIWZ Krzemionki

 

Załączniki do SIWZ

 

OPZ -Krzemionki

 

Projekty Krzemionki

 

Przedmiary

 

STWIORB Krzemionki

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zał. nr 8 - wzór umowy po zmianie

 

Stwiorb trasa podziemna bud. i elektr.

 

Zmiana II Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Zmiana II treści SIWZ poprawny

 

PW Szyb windowy i schody

 

Domek archeologa, rysunki

 

Brakujace rysunki w dokumentacji

 

Odpowiedzi na pytania

 

Zmiana III Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana III treści SIWZ Krzemionki

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Uzupełnienie informacji z sesji otwarcia

 

Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-02-20 12:11:56
Ilość odsłon: 25645

do góry

Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

 

 

Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki do 31 grudnia 2019 roku

 

SIWZ

 

Zmiany w SIWZ do przetargu na ochronę obiektu Muzeum

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-07-23 12:35:13
Ilość odsłon: 23703

do góry

Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania publicznego na usługę ochrony obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

 

 

Zapraszamy do skaładania ofert na usługę ochrony obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w Sudole na rok 2020.

Termin składania ofert do 16 grudnia 2019 r. do godziny 11.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-12-03 10:54:40
Ilość odsłon: 22760

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
Oferty należy składać do 16 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

UWAGA! W związku z ogłoszonym stanem epidemii prosimy o kontakt w sprawie ogłoszonego przetargu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W siedzibie Muzeum pełnią dyżury osoby odpowiedzialne za odbiór korespondencji (w tym ofert). 

 

UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 23 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

UWAGA!! Przedłużenie terminu składania ofert do 30 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

UWAGA! Ze względu na rozmiar, Załącznik nr 13 do SIWZ został podzielony i jest do pobrania jako Załącznik nr 13 do SIWZ część 1 i Załącznik nr 13 do SIWZ część 2. Są to rzuty budynku ze wskazaniem przestrzeni wystawowej oraz zdjęcia sal wystawowych, gdzie znajdować się będzie nowa ekspozycja.

UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert do 11 maja 2020 roku do godziny 11:00.

!!UWAGA!! Przedłużenie terminu składania ofert do 14 maja 2020 roku do godziny 11:00.

!!!UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert do 18 maja 2020 roku do godziny 11:00.

 

!UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 20 maja 2020 roku do godziny 11:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Załaczniki do SIWZ

 

Wzór umowy

 

Ramowa koncepcja stałej wystawy w Krzemionkach

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Tabele z przedmiarami elementów technicznych

 

Ogłoszenie po zmianie

 

Zmiana I treści SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia po zmianie

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy po zmianie

 

Załącznik nr 11 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianie

 

Załącznik nr 12 do SIWZ - Tabele zawierające przedmiary elementów technicznych po zmianie

 

Ogłoszenie po zmianie II

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy po zmianach II

 

Załącznik nr 11 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianie II SIWZ

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 1

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 2

 

Ogłoszenie po zmianie III

 

Zmiana III treści SIWZ

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy po zmianie III

 

Wyjaśnienie treści SIWZ II

 

Ogłoszenie po zmianie IV

 

Wyjaśnienie i zmiana IV treści SIWZ 16.04.2020

 

Wyjaśnienie treści SIWZ IV

 

Ogłoszenie po zmianie V

 

Wyjaśnienie i zmiana V treści SIWZ

 

Ogłoszenie po zmianie VI

 

Wyjaśnienie i zmiana VI treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-03-16 19:23:30
Ilość odsłon: 22039

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 16 czerwca 2020 roku do godziny 11:00.
 
Termin wykonania zamówienia to 31 marca 2021 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ

 

Wzór umowy

 

Ramowa koncepcja stałej wystawy w Krzemionkach

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Tabele z przedmiarami elementów technicznych

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 1

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Sprostowanie oczywistej omyłki w informacji z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-06-01 19:34:03
Ilość odsłon: 19709

do góry

Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania publicznego na usługę ochrony obiektów MuzeumHistoryczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Zapraszamy do składania ofert na ochronę obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2021.

Termin składania ofert: 08.12.2020 godz 11:00

Zmiany zapisu w SIWZ, z dnia 30.11.2020r.

Ogłoszenie o wyborze oferty - 14.12.2020r.

 

 

SIWZ z Załącznikami

 

Notatka o zmianach w SIWZ

 

SIWZ z Załącznikami - zmiany z dnia 30.11

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2020-11-16 14:35:47
Ilość odsłon: 15593

do góry

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności - Prace górnicze

 

 

Edycja ogłoszenia Zapytanie ofertowe Nr AT.260.6.2018, dotyczy Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego w części dotyczącej prac górniczych i elektrycznych w podziemnej trasie turystycznej.
 

 

ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

 

zał. nr 1 kwestionariusz ofertowy

 

zał. nr 2 wykaz usług

 

zał. nr 3 umowa + SOPZ

 

wersje edytowalne

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2018-05-14 12:25:53
Ilość odsłon: 15235

do góry

Sprzedaz samochodu osobowego Opel Combo

 

 

 Zapraszamy do skladania ofert na zakup samochodu osobowego, Opel Combo

Rok prod. 2008

Cena wywoławcza 5 400.00 PLN

Wadium 540.00 PLN

Tremin składania i otwarcia ofert 17 marca 2021 roku, godzina 11.00

 WAŻNE !!  Zmiana terminu składania ofer. Nowy termin to 18 marca 2021 roku, godzina 11.00

 

tytułOgłoszenie Combo

 

link do ogłoszenia

 

Informacje dodatkowe do przetargu

 

Unieważnienie przetargu

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-03-03 09:05:45
Ilość odsłon: 13979

do góry

Sprzedaż Combo

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert na zakup samochodu osobowego, Opel Combo

Rok prod. 2008

Cena wywoławcza 4 900.00 PLN

Wadium 490.00 PLN

Termin składania i otwarcia ofert 14 kwietnia 2021 roku, godzina 11.00

 

Dane samochodu

 

zdjęcia

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-03-29 10:22:40
Ilość odsłon: 13393

do góry

Wykonanie i zabudowa planowanego punktu kasowego i sprzedaży pamiątek

 

 

 Przedmiotem zapytania jest wykonanie i zabudowa planowanego punktu kasowego i sprzedaży pamiątek budynku obsługi ruchu turystycznego Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”.

Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2021 do godziny 12.00 na adres przetargi@muzeumostrowiec.pl .

 

Zapytanie ofertowe

 

Zdjęcia poglądowe

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-07-21 15:25:57
Ilość odsłon: 12686

do góry

Cele i zadania muzeum

 

 

1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.


2. Celem działania Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie naukowe i udostępnianie, a także zabezpieczanie i konserwacja zabytków i zbiorów w zakresie historii Ostrowca Świętokrzyskiego i miejscowości z terenu powiatu ostrowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach a także edukacja i budowanie świadomości funkcji dziedzictwa kulturowego.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 13:34:36
Ilość odsłon: 11333

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com